NAŠA UDRUŽENJA TELESNIH PSIHOTERAPEUTA

Davne 1976. godine prof. Dr Ljiljana Klisić donosi na naše prostore nove metode ličnog rada i razvoja, telesnu psihoterapiju iz matične škole Radix, USA. Od ovih znanja polako nastaje edukativni program TePsyntesis a postepeno se stvaraju uslovi i za formiranje prvog strukovnog udruženja telesnih psihoterapeuta.

UDRUŽENJE TELESNIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE (JUGOSLAVIJE)

Prvo Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije (UTPS) je osnovano pod vođstvom Dr Ljiljane Klisić 1996. god. Ovo udruženje se 1998. proširuje na savezni nivo, formirajući prvo nezavisno Udruženje telesnih psihoterapeuta Jugoslavije. Pored svojih ostalih aktivnosti, Udruženje je i sekcija Saveza Društava psihoterapeuta Srbije, našeg NAO, od 1997. godine, Srpska Sekcija EABP od 2004. godine itd.

2013. god, Dr. Klisić predaje vođstvo Udruženja Telesnih Psihoteraputa Srbije koleginici Slađani Đorđević čijim zalaganjem UTPS nastavlja da ima ulogu nacionalne sekcije u Evropi, okuplja i povezuje telesne psihoterapeute, i da se razvija u lepom i plodnom pravcu koji je pratilo od osnivanja.

Prof. Dr Klisić u želji da intenzivira međunarodnu saradnju i razmenu znanja između kolega svih kontinenata, 2003. godine osniva Svetski Savet za Telesnu Psihoterapiju ili World Council for Body Psychotherapy (WCBP) koji u dogovoru sa Alfredom Pritzom, predsednikom WCP postaje deo Svetskog Saveta za Psihoterapiju (WCP). Svetski Savet za Telesnu Psihoterapiju (WCBP) uskoro dobija i svoju nacionalnu sekciju, Savet Telesnih Psihoterapeuta Srbije (STPS).

SAVET TELESNIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Savet telesnih psihoterapeuta Srbije (STPS) je nastalo kao dobrovoljno, nezavisno, neprofitno i nepolitičko udruženje građana u koje se udružuju psiholozi, doktori medicine, individualni psihoterapeuti različitih orijentacija, studenti telesne psihoterapije i drugi stručnjaci radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva kao i razvoja i poboljšanja teorije, prakse, edukacije i istraživanja u telesnoj psihoterapiji.

STPS je udruženje pod čijim okriljem se danas razvija škola Tepsyntesis, čija je uloga širenje znanja telesne psihoterapije na ovim prostorima.

WORLD COUNSIL FOR BODY PSYCHOTHERAPY

Svetski Savet za Telesnu Psihoterapiju (WCBP) zasniva se na uverenju da je svako pravo znanje univerzalna vrednost celog čovečanstva i da su sva najveća dostignuća na nekom polju svetska baština.

Svetski Savet za Telesnu Psihoterapiju (WCBP) je osnovan sa namerom očuvanja znanja iz mnoštva škola i pristupa telesne psihoterapije. Mnogi TP pristupi koriste izvrsne tehnike ali je teško kolegama drugih pravaca da ih primene zato što svaki od pristupa koristi drugačiju terminologiju i nazive za vrlo slične tehnike. Ovo vodi podeljenosti i izolaciji znanja koje bi moglo i trebalo da bude opšte, povezano i dostupno svima. Savet ima želju da deluje kao posrednik u poboljšanju standarda škola telesne psihoetrapije u celom svetu, kontinuirano sarađujući sa kolegama iz Evrope, Amerike i Azije. Na ovaj način znanje treba da postaje pristupačno, bez obzira na kontinent, svima koje žele da obogate svoju školu novim znanjima i prošire vidike. Ne sme se zaboraviti da je ultimativni cilj ove vrste znanja pomoć ljudima i iz tog razloga je naše mišljenje da ne treba i ne sme biti nepristupačno kolegama koji žele da uče od drugih i dele svoje znanje na profesionalan način, uz poštovanje etike i stručnih standarda.

Udruženje

U svom statutu – WCBP sebi postavlja sledeće ciljeve i zadatke u oblasti telesne psihoterapije:

Udruženje
Predsednik EABP Courtenay Young u našoj školi 2004.
Udruženje
Predsednik EAP - Mony Elkaim sa osnivačem na EAP kongresu u Beogradu, 2004
Udruženje
EABP Kongres, Atina, 2008.
Udruženje
Predsednik WCP (svetskog komiteta za psihoterapiju) A. Pritz u našoj školi, 2002.
Udruženje
Joop Valstar, predsednik EABP sa osnivacem, 2006
Udruženje
EABP NA Council u Beogradu, 2007
Udruženje
Predsedništvo UTPS
Udruženje
Osnivanje WCBP sa Prof Ananda Bharati, Indija, 2003.
Udruženje
Osnivanje WCBP sa Prof G Šankarom, Indija, 2003.
Udruženje
Osnivanje WCBP, Kongres WCPAFP, Indija, 2003.
Udruženje
Prof. dr Ljiljana Klisić za vreme akreditacije skole TePsyntesis 2005 sa Lisbeth Marcher, Cl.Psy. Direktorkom Bodydynamic i Predsednicom EABP 2009.
Udruženje
Dr Elfriede Kastenberger EABP NA Council predsednik sa osnivačem, 2011
Udruženje
Radix trener Aneesha Dillon sa osnivačem, 2014

EABP Kelley-Radix WCBPT